Privacy Statement

Praktijk de Lichtstraal hecht een grote waarde aan uw privacy. De door u (via het contactformulier) aangeleverde persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen op de wet Bescherming Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Contactgegevens

Praktijk de Lichtstraal
Staringweg 4
7218 BB ALMEN
tel.: 06-53625373
KvK 51677725

Algemene bepalingen

  1. Praktijk de Lichtstraal hecht grote waarde aan de privacy van bestaande en toekomstige cliŽnten die gebruik maken van bovengenoemde website. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
  2. Uw ingevoerde gegevens (via het contactformulier) worden beveiligd opgeslagen.
  3. Dit privacy statement is van kracht sinds 25 Mei 2018. Een bezoek aan bovengenoemde website na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het mogelijk sluiten van een overeenkomst tussen u en Praktijk de Lichtstraal, en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld voor marketingdoeleinden.

Persoonlijke informatie

  1. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Praktijk de Lichtstraal wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens af te staan.
  2. De persoonsgegevens van cliënten die door Praktijk de Lichtstraal worden vastgelegd zijn voor- en achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en emailadres.
  3. De eerdergenoemde website maakt geen gebruik van cookies.

Verwerking van uw persoonlijke informatie

De persoonsgegevens van cliënten die door Praktijk de Lichtstraal worden verwerkt, hebben als doel:

  1. Uitwisseling tussen Praktijk de Lichtstraal en cliŽnt met betrekking tot levering van diensten en beantwoorden van vragen.
  2. Schriftelijk vastleggen voor financiële afhandeling zoals facturering. Hierbij worden nooit telefoonnummer en emailadres getoond.

Bewaartermijn van uw persoonlijke informatie

  1. Indien u een contactformulier op de bovenstaande website invult, worden de gegevens die u Praktijk de Lichtstraal verstrekt bewaard, zolang nodig is voor een correcte afhandeling van uw vraag.
  2. Indien u cliënt bent bij Praktijk de Lichtstraal, blijven uw gegevens digitaal bewaard, tot 1 jaar na het beëindigen van een aangegane overeenkomst. Schriftelijke gegevens zoals vermeld in facturering en boekhouding blijven bewaard zolang wettelijk verplicht is.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, zoals is omscheven op de website AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Indien u gebruik wilt maken van een recht zoals omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan kan u dit kenbaar maken via privacy@praktijkdelichtstraal.nl

Aanpassen privacy statement

Praktijk de Lichtstraal behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van Praktijk de Lichtstraal

 

Naar Boven